ایمپلنت دیجیتالی

ایمپلنت دیجیتال

ایمپلنت دیجیتال

دندانپزشکی با محوریت دیجیتال می تواند جایگزینی مناسب
برای روشهای درمان سنتی باشد. به منظور کاهش مشکلات
احتمالی در درمان های سنتی راه حل های پیشرفته ای به
کمک دندانپزشکی دیجیتال قابل ارائه می باشد
دندانپزشکی با محوریت دیجیتال می تواند جایگزینی مناسب
برای روشهای درمان سنتی باشد. به منظور کاهش مشکلات
احتمالی در درمان های سنتی راه حل های پیشرفته ای به
کمک دندانپزشکی دیجیتال قابل ارائه می باشد
لیزر سیرونا

لیزر سیرونا

لیزر سیرونا

در کلینیک آنــاشــــیـــد

بی رقیب در درمان بافت‌های نرم

کلینیک دندانپزشکی آناشید محدوده قلهک دندانپزشکی بدون درد با لیزر سیرونا

آناشــیــد
دوست دندان شما

آناشــیــد
دوست دندان شما

  درخواست وقت ملاقات   درخواست وقت ملاقات

خدمات کلینیک

تکنولوژی نوین

لیزر دایود ۴۴۵ نانومتر به عنوان یک طول موج نوآورانه و بدیع تحولی خاص در سیستمهای لیزر دایود موجود در دندانپزشکی روز دنیا را ارائه داده است. بهبود عملکرد و سرعت برش همراه با نیاز به توان‌های پایینتر لیزر دایود نسبت به دایود های موجود در طیف مادون قرمز بدین معنی است که توسعه شگرفی در کار با لیزرهای دایود در دندانپزشکی محافظه کارانه اتفاق افتاده است.حذف معایب دایودهای طیف مادون قرمز در کنار بهبود قدرت این طیف از دایود ۴۴۵ نانومتر طول موجی بی رقیب در درمان بافتهای نرم ساخته است

کد / کم تکنولوژی جدیدی در دندانپزشکی است و برای اولین بار در ترمیمهای دندان‌های طبیعی مورد استفاده قرار گرفته و سپس استفاده از آن به ترمیمهای ایمپلنت گسترش یافت. کد / کم باعث می‌شود ترمیمهای ایمپلنت دقیق‌تر و قوی‌تر از گذشته ساخته شود و استانداردهای بالاتری داشته باشند. آن دسته از ترمیمهای ایمپلنت که چندین ایمپلنت را به هم متصل می‌کند خواه به ‌صورت پروتز ثابت ( بریج دندان پیچی یا چسبی) باشد یا پروتز غیر ثابت (برخی انواع اوردنچر) ، امکان می‌دهد ساختار ترمیم بدون خلل و فرج میکروسکوپی باشد، چیزی که در مورد قالب گیری معمولی و روش‌های مرسوم، بسیار متداول است.
این تکنولوژی جدید نیاز به قالب گیری معمولی و احتمال خطاهای انسانی را کاهش می‌دهد بنابراین ارزش زیادی دارد.

اخبار

آخرین مقالات